Lemmatizer

FREEMIUM
Verified
Por Twinword API | Actualizada 2 months ago | Text Analysis
Popularidad

8.2 / 10

Latencia

104ms

Nivel de servicio

100%

Documentación de la API de Lemmatizer

“Dogs” to “dog”, “abilities” to “ability”. Get the root form of a word.

Cargando API Playground

Valoración: 5 - Votos: 1