Rapid account: L4chsalter

L4chsalter / l4chsalter

דיונים

0
Title
Created at (Click to sort ascending)
שימוש זה לא פירסם עדיין דיונים
"סמוך על דעתך כשאומר שאין לו הרבה מה לומר" (מייקל באסי ג'ונסון, שיר של חובב טבע)