Rapid account: btvskthanhhoa

btvskthanhhoa / btvskthanhhoa

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, tôi bắt đầu làm ở tổng đài tư vấn sức khỏe 24h. Hàng ngày, tôi được nghe những bệnh nhân rối loạn nhịp tim, tim đập nhanh chia sẻ về tình trạng bệnh cũng như khó khăn trong điều trị. Tôi thấu hiểu được nỗi lo lắng, sự k

Nenhuma API publicada
Este usuário ainda não publicou nenhuma API

Discussões

0
Title
Created at (Click to sort ascending)
Este uso não postou discussões ainda
"Confie na sua mente quando ela diz que não tem muito a dizer" (Michael Bassey Johnson, Song of a Nature Lover)